Lịch Sử

Phim tài liệu – Kỳ Đài Huế những thời khắc chuyển dòng lịch sử

Lá cờ đỏ sao vàng của Cách mạng tháng 8 trên đỉnh Kỳ đài Huế trở báo hiệu sự ra đời chính thức của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Nhưng cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập, tự do và nhà nước non trẻ vẫn còn ở phía trước. Đó là 9 năm kháng chiến chống Pháp, 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với vô vàn máu xương, hi sinh, gian khổ.

Link
Video
Nguồn
Sao Media

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button