Mắm Huế

Nhà Hàng Cơm Mắm Cô Ri
Cơm Huế
Nguyễn Thị Thanh
Trung Tâm Huế Phường Phú Thượng