Bánh Canh Cá Lóc

Bánh Canh Cá Lóc Dì Hương
Bánh Canh Cá Lóc
14 Lê Thánh Tôn
Thành Nội Phường Đông Ba