Trà Sữa

Tiệm trà của Tien
Coffee Huế
89 Lê Huân
Thành Nội Phường Thuận Hòa
Momiji Coffee & Tea
Coffee Huế
Lô B11, Đồng Khởi
Trung Tâm Huế Phường Thủy Xuân