Bánh Canh Bột Lộn

Bánh canh bột lộn Mân
Bánh Canh Bột Lộn
03 Nguyễn Chí Diễu
Thành Nội Phường Đông Ba
Bánh Canh Bột Lộn
Bánh Canh Bột Lộn
13 Nguyễn Lương Bằng
Trung Tâm Huế Phường Phú Nhuận