Nem Lụi

Bún Thịt Nướng Bà Tý
Bún Thịt Nướng
81 Đào Duy Từ
Thành Nội Phường Đông Ba