Phở Huế

Phở Bò Gà
Phở Huế
1 Phan Đình Phùng
Gần Sông Hương Phường Vĩnh Ninh