Phường Thủy Biều

Không có địa điểm nào trong Phường này!

Phường Thủy Biều là một phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

Phường Thủy Biều nằm ở phía tây thành phố Huế, cách trung tâm thành phố 6 km và có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp phường Thủy Xuân và phường Phường Đúc
  • Phía tây giáp phường Hương Hồ với ranh giới là sông Hương
  • Phía nam giáp xã Thủy Bằng và phường Hương Hồ
  • Phía bắc giáp phường Hương Hồ và phường Hương Long với ranh giới là sông Hương.

Riêng làng Nguyệt Biều xưa còn nổi tiếng với truyền thống hiếu học nên dân gian có câu: “Ruộng Đồng Di, thi Nguyệt Biều”.

Hiện nay cả hai đình làng Nguyệt Biều và Lương Quán đều được bảo tồn một cách nguyên vẹn.

Hiện nay tại phường Thủy Biều còn có một số điểm di tích như Hổ Quyền, Đền Voi Ré, Thành Lồi, Đền Long Thọ Cương (nay không còn), và một hệ thống các nhà Rường cổ mang đậm tính chất của Huế.

XEM THÊM
THU GỌN